Hizmet Sözleşmesi


SÖZLEŞME ŞARTLARI

1. İş bu sözleşmesinin konusunu müşterinin, acenta vasıtası ile aşağıda açıklanan şartlar ile birlikte, Otel/Tur/Ulaşım rezervasyon ve indirim aldığı ve-veya alabileceği hizmetleri oluşturmaktadır.

2. İşbu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi TÜKETİCİ ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir. Paket tur dışında ulaşım, otel vs. hizmetleri satın alan kişiler için de sözleşmemizdeki maddeler geçerli olacaktır.

3. Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir. Kıbrıs uçuşları yurtdışı statüsünde sayıldığından ehliyet ile kesinlikle giriş çıkış yapılamaz, nüfus cüzdanı veya pasaport ile giriş çıkış işlemleri gerçekleştirilir. Yurtdışı turlarda yolcuların yanında en az 6 ay geçerliliği olan pasaportlarının, gideceği ülkede vize zorunluluğu var ise vize işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Yeşil pasaport sahipleri seyahat edecekleri ülkelerde kendilerine vize mecburiyeti olup olmadığını gidilecek olan ülkenin konsolosluğu ile irtibata geçerek kontrol etmelidir.

4. Yurtdışı turlarda bebekler dahil pasaport gerekmektedir. Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak, gezinin başlangıcından 21 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde acente tarafından takip edilebilir. Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa sıkı sıkıya bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz. 18 yaş altı çocuklar, yanında anne, baba birlikte seyahat etme zorunluluğu vardır, aksi halde olmayan ebeveynden ya da ebeveynlerin ikisi de yok ise ikisinden de onaylı muvafakatname gerekmektedir.

5. Rezervasyon sahibinin, yurtdışı seyahatlerinde gümrük memurları veya gidilecek ülkenin yasal mevzuatı gereği ülkeye alınmaması durumunda, acentemizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Havayolu ile ulaşımlarda, Rezervasyon sahibi, havayolu şirketinden veya acenteden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin, Havayolunun ve uçak tipinin değişebileceği hususunda, Acente tarafından, sözleşme yapılırken özel olarak bilgilendirilmiştir.

7. Aksi belirtilmedikçe müşterinin otele giriş saati14:00'dır. Otelden çıkış saati en son saat12:00'dır.

8. Ulaşım dahil turlarda buluşma saati, otobüs ulaşımlarında hareket saatinden 15 dakika önce ve uçak ulaşımlarında ise hareket saatinden iki saat öncedir.

9. Acente, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir.

10. MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması durumunda savaş, doğal afet, deprem, olağanüstü hal, rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb. sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda, tarafların yükümlülükleri karşılıklı olarak sona erer. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra ortaya çıkarsa, Acentenin sorumluluğu, Rezervasyon Sahibi, Acenteden bedel iadesi de dahil olmak üzere, herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

11. Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda acentenin turu iptal etme hakkı ya da aynı destinasyonda başka bir tur operatörünün turuna devretme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, acente turu iptal ederse, turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 5 gün kala bildirir (Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa bundan acente sorumlu tutulamaz.). Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir.

12. Rezervasyon Sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel ağır hastalığı (ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla) veya birinci dereceden bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, resmi yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz bir kişiye devredebilir. Rezervasyon Sahibinin, turu 3. kişiye devredebilmesi için turun başlama tarihine en az 7 gün kala, tura katılma kartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, acenteye bildirmek zorundadır.

13. Bu durumda devreden ve devralan acenteye karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. (acente, turu devralanın işlemlerini (pasaport, vize, asi, vs.) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.)

14. Müşteri, Otel/Tur rezervasyon tarihinin başlamasından 14 gün öncesine kadar yazılı olarak acenteye bildirmek suretiyle rezervasyonunu istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Devir edilen tur programı ulaşımı uçak ile sağlanıyor ise, uçak rezervasyonunda ki isim değişiklikleri ilgili havayolu şirketinin kurallı uyarınca yapılacak olup, isim değişikliğinden doğabilecek ekstra maliyet rezervasyon sahibince karşılanacaktır. Bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan acentanın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. Rezervasyon sahibi katılacağı turun başlangıcını kaçırmış ise tur üzerindeki tüm haklarını kaybetmiş kabul edilir. Rezervasyon sahibinin böyle bir durumda iade talebinde bulanamayacağı gibi kanuni bir hakkı da bulunmamaktadır.

16. Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten itibaren hizmetin başlamasına 30 gün kalana kadar iptal talep ederse ödediği bedelin tamamı iade edilir. Hizmetin başlamasına 30-15 gün kalana kadar iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, son 7 gün içerisinde ise gezi bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Fırsat turlarında, fırsat turu içeriğindeki maddeler geçerlidir; iptal ve değişiklik yapılamaz. 

17. Tur/konaklama, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmadan, Acente tarafından iptal edilir ise, tur bedelinin tamamı Rezervasyon Sahibine iade edilir. Uçak ulaşımlı rezervasyonlarda, hangi nedenle olursa olsun, rezervasyonun iptalinin talep edilmesi halinde, Acente talep doğrultusunda rezervasyonu iptal etse dahi, uçak ulaşım bedelinin iadesi hususunda, ilgili Havayolu Firmasının kuralları, Ulusal ve Uluslararası havacılık kuralları uygulanır.

18. Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği ve kayıt aldığı otel/tur rezervasyonunun başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya yoğun dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir/iptal edebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade almak hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

19. Rezervasyon sahibi erken rezervasyon ve indirim dönemlerinde alınan tur veya konaklamanın ulaşım veya odaların iptal ve değişiklik hakkı yoktur. Bu ürünler için genel iptal şartları geçerli değildir. Kayak otellerinde yeterli kar olmaması, pistlerin kapalı veya rüzgar, sis gibi nedenlerden dolayı kayağa elverişli olmaması iptal, değişiklik veya iade hakkı içermez. Rezervasyon sahibi yukarıda yazılı olan koşulları kabul eder. Rezervasyon sahibi tüm bedeli acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Erken rezervasyon döneminde alınan tur/konaklama, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırılmış olsa dahi rezervasyonda isim değişikliği yapılamaz.

20. Erken rezervasyon döneminde, Rezervasyon Sahibi, erken rezervasyon seyahat iptal sigortası yaptırmış ise, Rezervasyon Sahibi, tesise giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar, rezervasyonu iptal ettirmesi (rezervasyonun tamamen iptali) halinde, Rezervasyon sahibine, sözleşme onaylarken alınan sigorta bedeli hariç, tur bedelinin tamamı iade edilir. Ancak uçaklı ulaşımlarda uçak bileti iptali, isim değişikliği yapılamaz ve uçak bileti ücreti iade edilmez.

21. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

22. İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslının acenteye iadesi gerekmektedir. Taksitli satışlarda, Rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir veya birkaç taksitinin ödenmemesi halinde; acente üzerine düşen edimlerini ifa etmişse rezervasyon sahibinin üst üste iki taksiti ödememesi, ödenmeyen taksit tutarı toplamı satış bedelinin onda birine tekabül ediyorsa acente rezervasyon sahibine bir haftalık ek süre vererek, ödenmeyen taksitlerin ödenmesini talep eder.

23. Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir.

24. Müşteri bu otel/tur rezervasyonu sözleşmesini, call center aracılığı, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel/tur rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

25. Müşteri bu otel/tur rezervasyonu ile iş bu sözleşmede adı geçen otel/tur hakkında her türlü bilgiyi gerek Acenta'ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder. Acenta, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartların da hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyetidir. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartta bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

26. Sözleşmede onayı bulunmayan , ancak sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan diğer Tüketiciler, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibine/Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi onaylayan Rezervasyon Sahibinin/Tüketicinin işbu sözleşmeyi onaylaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, diğer Tüketiciler, sözleşmede onaylarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi/tüketici, acentenin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu beyan ve kabul eder.

27. Paket tura katılım için herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. 28 hafta (7 aylık) ve üzeri olan hamileler paket tura kanunen katılamazlar. Ancak, doktordan alınacak “uçakla, karayoluyla, trenle ya da gemiyle seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur” ibaresi yer alan raporla seyahat edebilirler (Doktor raporu tam teşekkürlü bir hastaneden alınmış olmalı ve tarihi 7 günden eski olmamalıdır). Hamilelik döneminin 36 hafta (9 aylık) ve sonrasında ise doktor raporu olsa dahi hamile yolcuların seyahatine kanunen izin verilmez. Yolcunun böyle bir durumu varsa acenteye bildirmelidir aksi taktirde acentenin oluşabilecek istenmeyen durumlar karşısında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

28. Rezervasyon Sahibi, acentenin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin, satın alınan tura ilişkin olarak bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle de acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

29. Turlarımıza katılan veya kayak ulaşım hizmeti kullanan kişi/kişilerin, zarar görmesi, kaybolması, yaralanması, araç gereçlerinin kaybolması veya zarar görmesi ve başlarına gelebilecek her türlü olaydan acentemiz sorumlu değildir. Turlarda meydana gelebilecek olan her türlü risk yolcuların kendilerine aittir (Özellikle kayak turlarında).

30. Tur rezervasyonlarında araçta koltuk numaraları şirketimiz tarafından belirlenir. Bu nedenle koltuk numarası garantisi yapılamaz ve kişi/kişilere koltuk numarası sözü verilemez. Rezervasyon sonrasında otobüs koltuk numaraları değişemez (ivedi durumlar hariç). Yolcular kalkış esnasında kendilerine belirtilen koltuk numaralarına uymak ile yükümlüdür. Kişi/kişilerin kendilerine belirtilen koltuk numaraların haricinde bir başka koltukta oturmaması gereklidir. Kendisine ayrılan koltuk numarası dışında farklı bir koltuk numarasında oturarak seyahat etmek isteyen misafirler gerektiği taktirde kendilerine ücret iadesi yapılmaksızın, yolculukları tur yetkilisi tarafından iptal edilebilir.

31. Çoklu rezervasyonlarda örneğin 5 Kişilik rezervasyon, koltukların yan yana veya ardarda olması garanti edilemez. Şirketimiz ile yolculuk yapan yolcular burada belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

32. Rezervasyon Sahibi, yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, yolculuk esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin veya çalışanının sorumluluğu yoktur. Acente, rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile birlikte bir tutanakla birlikte kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur.

33. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ile her çeşit hayvan, yazılı bir izin olmadan taşıma araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

34. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin(yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Rezervasyon Sahibi, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her turlu tazminde bulunacaktır.

35. Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, tesis tarafından tahsis edilen oda nedeniyle acente sorumlu tutulamaz.

36. Acente, kusuru ile işbu paket tur/konaklama sözleşmesini ifa edemez veya turun başlamasından sonra, acenteden kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, Acente, TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine göre iade ve zararı tazmin edebileceği gibi, tur bedeline dahil olmayan ek veya alternatif düzenlemeler ile de bedel iadesi ve zararın tazminini yoluna gidebilir. Ek veya alternatif düzenlemeler Rezervasyon Sahibi tarafından kabul edilip kullanılmış ise, Rezervasyon sahibinin bedel iadesi ve tazminat hakki sona erer.

37. Acentenin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde, Tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uygulanacaktır.

38. Müşteri dilerse konaklama/tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

39. Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı işbirliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan acenteye bu konuda bir itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilir.

40. Müşteri otelle ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle otele bildirmek, akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde oteli karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini acenta üzerinden yapamaz.

41. Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve Hakem heyetleri yetkilidir.

42. Yukarıdaki Voucher – Satış Sözleşmesi ve ekli kayıt formu (ulaşım/konaklama ve ödeme detayları yeralmaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, Rezervasyon Sahibi, sözleşmeyi okuduğunu, sözleşme şartlarını anladığını ve kabul ettiğini, özgür iradesi ile sözleşmeyi onayladığını beyan etmesi üzerine, sözleşme taraflarca birlikte kabul edilmiştir ve sözleşme mail yoluyla müşteriye gönderilmiştir


KATEGORİLER


İLETİŞİM

[email protected]
02125984888
Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No: 9
    Bahçelievler/İstanbul
Sitemizde anılan tüm fiyatlar, geçerli kartlar ile tek ödemede, en ucuz başlangıç fiyatlardır ve yeterli kontenjan olması durumunda geçerlidir.